Ondersteuning Gemeente Midden-Groningen

Vanaf november 2020 zal vanuit Flex Facility (in collegiale samenwerking met ABCNOVA) ondersteuning worden verleend bij het inregelen van de facilitaire organisatie voor het nieuwe Huis voor Cultuur en Bestuur van de Gemeente Midden-Groningen in Hoogezand. Samen met de eigen facilitaire organisatie gaan we teamen om een zo maximaal mogelijk invulling te kunnen realiseren voor de ingebruikname in 2021.


Ontvlechting Stedin en Joulz

Vanuit Flex Facility zal de verhuizing ten behoeve van de ontvlechting van Stedin en Joulz de komende maanden (vanaf juli 2020) worden begeleid. In Delft vind momenteel, na verkoop van Joulz, een ontvlechting plaats tussen Stedin en Joulz. Ook huisvesting technisch heeft dat de nodige consequenties. Joulz zal uit het pand van Stedin in Delft trekken en er zullen samenvoegingen gaan plaatsvinden met de andere Joulz locaties in de regio. Vanuit Flex Facility mogen we de verhuisgerelateerde activiteiten de komende maanden begeleiden!


Eerste paal Tech Plaza Arnhem

Mooi te zien dat na vele voorbereidingen vorige week de eerste paal voor de Velper Campus Tech Plaza in Arnhem is geslagen. Mooi ook om als Flex Facility aan deze realisatie een bijdrage te mogen leveren !


Project Europees Medicijn Agentschap opgeleverd

We hebben, als experts in grote en bedrijfskritische verhuisprojecten, één van onze mooiste herhuisvestingstrajecten van de afgelopen jaren afgerond. De herhuisvesting van het Europese Medicijn Agentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam Sloterdijk en vervolgens van Sloterdijk naar de ongekend mooie nieuwe locatie op de Zuidas. Vanuit Flex Facility samen met collega Robbert Bergsma verantwoordelijk voor het gehele verhuistraject en de aansturing van de daaraan gerelateerde logistiek. De laatste maanden geploeterd, lange dagen, weekenden en avonden doorgewerkt om EMA per 10 februari ongestoord in alle rust te kunnen laten doen wat ze doen moeten zonder enige onderbreking van hun eigen werkproces. Zowel voor de vele verhuisbewegingen als met betrekking tot de zeer complexe logistiek een ongekende uitdaging. Dank aan alle samenwerkende partijen, speciaal aan het Projectteam RelocateEMA vanuit het Ministerie van VWS waarin wij mochten participeren ! Mooi om te zien hoe de samenwerking tussen het projectteam, het Ministerie van VWS, het RvB, de HIS, de Bouwcombinatie en de zeer vele ondersteunende partijen in zo’n korte tijd zo’n mooi project hebben kunnen realiseren en tijdig wisten te schakelen. Ik heb niet eerder zo’n efficiënte samenwerking gezien ! Dank aan velen !


Herhuisvesting Rienks Arbodienst

Rienks Arbodienst heeft Flex Facility gevraagd hen te begeleiden bij de herhuisvesting van haar hoofdkantoor naar de ge-revitaliseerde vestiging in Leusden


Ontwikkelingssamenwerking Don Bosco Lilongwe, Malawi

Afgelopen week hebben wij weer de nodige overleggen gehad in Lilongwe, Malawi met het Don Bosco Youth Technical Youth Institute over de verbetering van het beroepsonderwijs en in het bijzonder de Hospitality opleiding. Sinds 2011 ondersteunen wij hen belangeloos op het gebied van o.a. de verbetering van de benodigde faciliteiten (inrichtingen, lokalen, restaurant, keuken, materialen etc.). Mooie projecten met directe en aantoonbare resultaten !


Ondersteuning ontwerp- en inrichting Velper Campus

De toekomstige toplocatie Velper Campus van het Rijn IJssel op het voormalige Akzo-terrein in Arnhem is momenteel volop in ontwikkeling. Om de ondersteunende, faciliterende, afdelingen maximaal te positioneren binnen de toekomstige gebouwen heeft Rijn IJssel Flex Facility gevraagd te ondersteunen bij de ontwerpfase. Hoe kan Rijn IJssel haar facilitaire diensten en organisatie dusdanig inrichten dat er voordelen en efficiency behaald wordt uit het gezamenlijk gehuisvest zijn op één campus. Op dit moment zijn alle locaties van Rijn IJssel selfsupporting georganiseerd, veranderingen in de facilitaire dienstverlening zijn noodzakelijk om het samen functioneren van de gebouwen en clusters op de Campus goed te laten verlopen.


Flex Facility gaat verhuizing European Medicines Agency naar Zuidas begeleiden

Na de intensieve begeleiding van het prestigieuze European Medicines Agency (EMA) van Londen naar de tijdelijke huisvesting in Amsterdam is Flex Facility nu ook geselecteerd om de begeleiding van de inhuizing van EMA naar de nieuwbouwlocatie aan de Amsterdamse Zuidas te verzorgen. De komende 7 maanden zal in het teken staan van de voorbereiding en realisatie van de centrale logistieke planning en de verhuizing van 1.200 medewerkers uit 30 Europese landen verdeeld over 18 verdiepingen, ingebruikname van ruimtes voor 36.000 bezoekers- en 600 internationale vergaderingen per jaar. Eind 2019 zal EMA gaan verhuizen vanaf de tijdelijke locatie. Pracht project !!


Herschikking Rijn IJssel Utrechtsestraat

In de zomer van 2020 eindigt de huurovereenkomst van de Rijn IJssel locatie aan de Utrechtsestraat in Arnhem. Wij zijn gevraagd om hen het komende jaar te ondersteunen bij het schuifplan om alle opleidingen en ondersteuning voor die datum op andere locaties te hebben ondergebracht. Erg mooie opdracht bij een zeer gewaardeerde klant !


Ondersteuning Facilicom/Essent Den Bosch

Flex Facility ondersteunt Facilicom Solutions op de locatie van Essent in Den Bosch tijdelijk met een facilitair coördinator als onderdeel van het managing agent team.