Interim Huisvesting en Facilities Delta Scholengroep

De komende maanden ondersteunen we de Delta Scholengroep in Arnhem op het Bedrijfsbureau ten behoeve van de afdeling Huisvesting en Facilities. Tot de Delta Scholengroep horen 26 scholen in Arnhem en de regio. Een mooie opdracht !


Sleuteloverdracht EMA van Londen naar Amsterdam

Vandaag draagt Minister Bruno Bruins de sleutel van de tijdelijke huisvesting in Sloterdijk over aan het European Medicines Agency.

Ondanks dat het een tijdelijk onderkomen is, is het een prachtig uitgerust pand geworden met alle facilities die EMA nodig heeft.

Een zeldzaam mooi internationaal project en trots onze bijdrage te hebben kunnen leveren !

Nu vol gas verder werken aan de inhuizing voor einde Q1 2019 in verband met de Brexit.

Daarna gaan we de verhuizing naar de nieuwbouw aan de Zuidas eind 2019 namens het Ministerie van VWS mee ondersteunen.

https://www.trouw.nl/home/het-europees-medicijnen-agentschap-zit-vanaf-nu-in-amsterdam-wat-levert-dat-op-~a47a45a5/


Interim facilitair St. Bonifatiuscollege Utrecht

Vanaf 10 december 2018 zal Flex Facility een Interim Facilitair Manager inzetten als opvang van tijdelijke afwezigheid van de huidige Facilitair Manager. Snelle inzet, maximale flexibiliteit !


IT bedrijf TriOpSys vraagt Flex Facility

Flex Facility gaat Mission Critical IT leverancier TriOpSys in Utrecht ondersteunen bij de keuzes met betrekking tot de toekomstige huisvesting. Sinds meer dan 20 jaar treedt Flex Facility voor hen op als facilitair huisleverancier. Zie voor meer informatie over TriOpSys: www.triopsys.nl


Samenwerking Bruna en Flex Facility

Ook het Bruna Hoofdkantoor in Houten zoekt samenwerking met Flex Facility op het gebied van huisvestingsvraagstukken. De komende maanden gaan we hier met een passend team gezamenlijk vorm aan geven !


Prestigieuze verhuizing EMA van Londen naar Amsterdam

In het kader van de aanstaande Brexit is besloten dat het fel begeerde Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) zal gaan verhuizen van Londen (Canary Wharf) naar Amsterdam. Het Agentschap zal tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019  in een tijdelijk onderkomen worden gehuisvest. De definitieve huisvesting van het EMA zal aan de Amsterdamse Zuid-As worden gerealiseerd. Deze huisvesting zal volgens de huidige planning per 15 november 2019 worden opgeleverd. In de tijdelijke huisvesting zal worden voorzien in 850 werkplekken, in de definitieve huisvesting zullen 1.350 werkplekken worden gerealiseerd. De Staat der Nederlanden heeft zich verplicht om per 1 januari 2019 een full service kantoor op te leveren waardoor de inhuizing van EMA niets in de weg kan staan. De verwachting is dat in januari en februari 2019 de eerste medewerkers over zullen komen met een accent op de maand maart.

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat een medewerker van Flex Facility de inhuizing naar de Nederlandse tijdelijke huisvesting begeleiden.

Na een recent succesvol gerealiseerd high impact project voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (EDDA) weer een prachtig nieuwe uitdaging !


Advies over onderwijs ondersteuningsprojecten in ontwikkelingslanden

Flex Facility is gevraagd om advies uit te brengen over hoe een grote onderwijsorganisatie zich het best kan positioneren ten opzichte van samenwerking in ontwikkelingslanden. Waar ligt de balans tussen betrokkenheid en resultaat. Welke partners zijn het best te kiezen. Hoe motiveer je mensen bij ontwikkelingsprojecten, stimuleer je inspanning, hou je "feeling" met de projecten en kun je daar, voornamelijk en in educatief opzicht, aan beide kanten echt aantoonbare resultaten boeken. Besteding komt op z'n plaats. Gezien onze eerdere realisaties bij diverse ontwikkelingsprojecten (oa in Malawi, Zambia, Burundi, Benin, Georgië, Armenië) en intensieve globale betrokkenheid een hele mooie advies uitdaging !


Ferm Werk en Flex Facility teamen tbv catering in Woerden

Ferm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken op het gebied van participatie, werk & inkomen. Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Ferm Werk richt zich op mensen die onder de Participatiewet vallen en helpt hen ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk. Zij brengen de mogelijkheden en competenties van de werkzoekenden in kaart en bemiddelen hen naar werk wat bij hun vaardigheden past. Ferm Werk heeft Flex Facility gevraagd hen in de periode augustus tot en met december 2018 te ondersteunen bij het nieuw op te zetten cateringconcept voor de Gemeente Woerden. Ferm Werk zal een innovatief leer-werkbedrijf opzetten om door middel van instroom, werkervaring, uitstroom mensen te ondersteunen bij het vinden van toekomstige arbeidsplaatsen. Flex Facility en Ferm Werk teamen om aan dit concept concreet vorm te geven. Een prachtige samenwerking !


Advies mbt invoer van Sharepoint Delta Scholengroep

De Delta Scholengroep in Arnhem heeft Flex Facility gevraagd hen te adviseren over de mogelijkheden en consequenties (financieel, scholing, migratie, en migratieproces) bij de eventuele invoering van Sharepoint voor mogelijk al haar 26 onderwijslocaties en ondersteunende afdelingen. Na de zomer 2018 zal een adviesrapportage opgeleverd worden.


Herhuisvesting MBO Amersfoort

Aankomende zomer zullen er weer een aantal herhuisvestingen plaatsvinden bij MBO Amersfoort. Er vinden verschuivingen plaats op de locaties Hardwareweg en Leusderweg. Om dit proces goed te laten verlopen heeft MBO Amersfoort Flex Facility gevraagd dit te begeleiden.