PCOU Willibrord en Flex Facility bestendigen relatie

De afgelopen jaren heeft Flex Facility vele onderwijshuisvestingen en operationele ondersteuningen mogen uitvoeren voor de Willibrord stichting in Utrecht (Globe College, Rafaelschool, De Vosheuvel, de Emmaschool, het OPDC /Sterk VO, het St. Gregorius College, Broeckland College, De Zonnewereld, Gerrit Rietveld College, MFA Voorn, MFA de Weide Wereld, en nog veel meer !). Over en weer naar volle tevredenheid. Beiden hebben afgelopen week de intentie uitgesproken om ook richting toekomst (2017-2025) verder en intensief samen op te trekken.


Voortgang nieuwbouwlocatie VMBO Hengelo

13 Juni 2017: Bezoek aan de nieuwbouwlocatie VMBO Hengelo. Wat een mooie combi: ICS adviseurs voor de "harde" kant en wij als Flex Facility voor de "zachte" kant . Prachtig pand en unieke invulling ! Operationeel bijna klaar. Turn key oplevering in tijd en binnen budget !


Feestelijke openingsweek nieuwbouw Twickel College

Afgelopen dinsdag 28 februari 2017 is de nieuwbouw van het Twickel College feestelijk geopend door de commissaris van de Koning mevr. Bijsterveld, de burgemeester en wethouder onderwijs. De prachtige nieuwe school is een ontwerp van Herman Hertzberger, binnenhuisarchitect Kokke &  Hartman. ICS bouwmanagement tekende voor de bouwbegeleiding, Flex Facility voor de facilitaire begeleiding en inhuizing.


Oplevering voormalige locatie Edith Stein aan Saxion

Als tijdelijke locatie voor de huisvesting van het Twickel College Hengelo is door Flex Facility anderhalf jaar geleden de ingebruikname van de voormalige locatie Edith Stein van Saxion gerealiseerd. Met de ingebruikname van het nieuwe Twickel Hengelo per 1/1/17 is toegewerkt naar de oplevering van de tijdelijke huisvesting. Per 1 maart 2017 is de voormalige Edith Stein locatie weer in goede orde aan het Saxion opgeleverd.


Tijdelijke locatie Hassinkweg opgeleverd

De voor de regio Hengelo gebruikte tijdelijke op- en overslaglocatie aan de Hassinkweg is per 1 maart weer opgeleverd aan de eigenaar. Het pand is bijna anderhalf jaar in gebruik geweest.


Projectmanagement voor 's Heeren Loo

De al langlopende relatie met 's Heeren Loo krijgt de komende maanden weer een vervolg. Met ingang van 1 maart 2017 tot en met de zomer 2017 zal één van de projectleiders van Flex Facility als coördinator het project "Bereikbaarheid" gaan begeleiden.  Al vele jaren ondersteunt Flex Facility op diverse projecten en locaties van 's Heeren Loo.


Advisering Eaton Hengelo

De Amerikaanse directie van Eaton Nederland in Hengelo heeft SBM Bouwmanagement en Flex Facility gevraagd hen te adviseren bij actuele (her-)huisvestingsvraagstukken. De komende weken zal een adviesdocument worden opgezet om na te gaan of en op welke wijze Eaton haar locatie efficiënter kan gaan inzetten voor verhuur. De samenwerking tussen SBM Bouwmanagement en Flex Facility op dit vlak is ruim 2 jaar geleden ontstaan tijdens het gezamenlijk realiseren van een groot revitaliseringsproject in Hengelo.


Verhuizing Scholencomplex de Vosheuvel Amersfoort

In de 2e helft van februari zal scholencomplex De Vosheuvel gaan verhuizen naar de locatie Clarenburg 1 in Amersfoort. In scholencomplex De Vosheuvel zijn momenteel een 3-tal scholen gehuisvest; de Emmaschool (SO/VSO), de Dr. A. van Voorthuysenschool SO en de Dr. A Voorthuysenschool VSO. Een onderwijslocatie voor circa 300 leerlingen en 125 personeelsleden. De huidige locatie zal op termijn worden gesloopt voor woningbouw. Flex Facility verzorgt de gehele herhuisvesting van initiatie, voorbereiding, aanbesteding tot en met uitvoering.


OPDC en Flex Facility gaan voor nieuwe school

In Utrecht aan de Van Lieflandlaan begint, onder bouwmanagement van ICS, de renovatie van de nieuwe locatie voor het OPDC (het Orthopedagogisch-Didactisch Centrum). Atelier Pro heeft voor deze bijzondere locatie getekend voor het ontwerp. Flex Facility is door het bestuur van de Willibrord Stichting gevraagd het OPDC te ondersteunen bij de toekomstige inhuizing in de zomer van 2017.

Al een groot aantal jaren ondersteunt Flex Facility de Willibrord Stichtig bij facilitaire herhuisvestingsvraagstukken. Afgelopen jaar is onder anderen de inhuizing van de eveneens door Atelier Pro ontworpen locatie van het Gerrit Rietveld door Flex Facility afgerond binnen tijd en vooral budget !


Interim bedrijfsvoering St. Gregorius College

Per 1 november zal Flex Facility interim de functie invullen van Manager Bedrijfsvoering van het St. Gregorius College in Utrecht. Invulling zal initieel plaatsvinden tot aan de zomervakantie 2017.

Het St. Gregorius College is gevestigd op twee locaties: de Nobeldwarsstraat (445 leerlingen) voor mavo (Tl) en havo-kans-klas en aan de Van Asch van Wijckskade (710 leerlingen) voor vwo, havo en de internationale stroom havo/vwo. Het College van Bestuur en de scholen worden - praktisch en beleidsmatig - ondersteund door het bestuursbureau: het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU).