Ombouw van praktijklokalen Broeckland College Utrecht

In de periode tot en met de zomervakantie zal er een ingrijpende omzetting van lokaalgebruik plaatsvinden in de beroepsgerichte lokaliteiten van het Broeckland College in Utrecht. Het betreft voornamelijk de techniek praktijklokalen. De projectbegeleiding hiervoor is in handen van Flex Facility, namens het schoolbestuur PCOU/Willibrord. Het resultaat zal een aanwinst zijn voor het beroepsgericht VMBO van het Broeckland College en de nieuwe profielen.


Plan van Aanpak tbv MBO Amersfoort pas

Na een eerste verkenning ten behoeve van de MBO Amersfoort leerling en docenten pas heeft Flex Facility een Plan van Aanpak geschreven om in 2016 te streven naar een zoveel mogelijke cash-less omgeving. MBO Amersfoort heeft ons vervolgens verzocht dit Plan van Aanpak nu uit te gaan voeren. De komende maanden zal worden geïnventariseerd en gerapporteerd zodat op korte termijn keuzes kunnen worden gemaakt en kan worden gestart met implementatie.


Voorbereidingen VMBO Hengelo van start

Flex Facility gaat de voorbereidingen treffen ten behoeve van project facilitair & inrichting voor de prachtige locatie van het nieuwe VMBO Hengelo. In de loop van 2017 zal het pand dat door Aan de Stegge uit Goor gebouwd gaat worden naar een ontwerp van architectenbureau De Jong Gortemaker Algra worden opgeleverd. Het VMBO Hengelo gaat onderdak bieden aan opleidingen van het OSG en Stichting Carmel Hengelo.


Hernieuwde aanbesteding mobiele telefonie TriOpSys

Al vele jaren besteed ICT bedrijf TriOpSys in Utrecht haar facilitaire ondersteuning, daar waar het op specialisme aankomt, uit aan Flex Facility. Op verzoek van TriOpSys heeft Flex Facility medio 2014 de aanbesteding van het mobiele telefonie pakket voor de circa 80 medewerkers begeleid.

De toen aangegane overeenkomsten met een aanbieder lopen momenteel af. TriOpSys heeft verzocht om de hernieuwde aanbesteding voor 2016 tot en met 2018 weer te laten begeleiden door Flex Facility.


Projectmanagement Sharepoint Stichting Carmel College

Het projectmanagement ten behoeve van de introductie, uniformering en optimalisatie van het Sharepoint gebruik binnen de onderwijslocaties van de Stichting Carmel Colleges zal vanuit Flex Facility worden gecoördineerd. Vanaf begin april tot einde zomer 2016 zal een PoC worden opgeleverd voor verdere realisatie en implementatie.


Goorse aannemer bouwt gezamenlijke vmbo-school in Hengelo

Bericht uit de Tubantia van 22 maart 2016:
HENGELO - De Goorse aannemer Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw begint nog dit voorjaar met de bouw van de gezamenlijke vmbo-school van Carmel en OSG aan de Europalaan. Het nieuwe onderkomen voor de Spindel (Carmel) en Het Gilde College (OSG) moet in het schooljaar 2017 opgeleverd worden.

De contracten voor de bouw van de school zijn inmiddels ondertekend. Vintis Installatieadviseurs uit Zoetermeer en Alferink Installatietechniek uit Groenlo ontfermen zich over de technische installaties. Het ontwerp is van architect Erik de Jong van De Jong Gortemaker Algra uit Rotterdam.

Bijgepraat

De Hengelose partijen werden dinsdagavond tijdens een politieke markt in het stadhuis bijgepraat door de schoolbesturen over hoe De Spindel en het Gilde College in elkaar worden geschoven in het gezamenlijke gebouw. De bedoeling is nadrukkelijk dat de twee hun eigen identiteit behouden. De leerkrachten van beide scholen hadden onlangs hun eerste gezamenlijke bijeenkomst. Daarbij werd onder meer per vakgroep bekeken waar de verschillen en de overeenkomsten liggen. Volgens de schoolbesturen zijn er nog best wat obstakels te overwinnen voordat volgend jaar het nieuwe schoolgebouw kan worden betrokken. Maar er is alle vertrouwen dat dat gaat lukken.


Pas advies MBO Amersfoort

Flex Facility is door MBO Amersfoort gevraagd advies uit te brengen over het huidige en mogelijk toekomstige gebruik van de leerling- en medewerkers pas van MBO Amersfoort. Wat zijn de gebruiksvormen nu, waar zijn mogelijkheden met betrekking tot toekomstig gebruik en hoe is de verhouding met toekomstige gewenste functionaliteit. Een generiek advies om richting te bepalen en vervolgens gezamenlijk uit te werken om te komen tot de meest optimale oplossing voor toekomstig gebruik.


Mooie animatie van het nieuwe Twickel College in Hengelo

In de Tubantia van 22 januari jl is een vermelding over de nieuwe onderwijslocatie van het Twickel College in Hengelo verschenen. Deze prachtige nieuwbouw zal eind 2016 worden opgeleverd. Een mooi ontwerp door architectenstudio HH/Herman Hertzberger en solide realisatie door ICS adviseurs en Flex Facility.

http://www.tubantia.nl/regio/hengelo/video-wachten-tot-het-nieuwe-twickel-college-in-hengelo-klaar-is-hoeft-niet-1.5653022

Zie onder de animatie:

https://www.youtube.com/watch?v=4b7-vsHVlCQ

 


Begeleiding verbouw boerderijschuur door Flex Facility

Vanaf januari 2016 gaat Flex Facility de bouwbegeleiding verzorgen van de verbouw van een grote authentieke boerenschuur in Nijkerk. In opdracht van de eigenaren verzorgt Flex Facility van ontwerp tot aan oplevering de complete verbouw.  Alleen de buitenmuren zullen blijven staan, de herbouw inclusief een hooiberg zal zoveel mogelijk in authentieke stijl maar op basis van de hedendaagse eisen worden gerealiseerd.


Ondersteuning Bestuursbureau BCOU

Flex Facility levert de komende maanden operationele ondersteuning op het bestuursbureau van Bureau Christelijk Onderwijs in Utrecht. Van medio december tot en met april 2016 ondersteunt 1 van onze medewerkers de afdeling Huisvesting bij haar dagelijkse operationele taken.