Flex Facility is door MBO Amersfoort gevraagd advies uit te brengen over het huidige en mogelijk toekomstige gebruik van de leerling- en medewerkers pas van MBO Amersfoort. Wat zijn de gebruiksvormen nu, waar zijn mogelijkheden met betrekking tot toekomstig gebruik en hoe is de verhouding met toekomstige gewenste functionaliteit. Een generiek advies om richting te bepalen en vervolgens gezamenlijk uit te werken om te komen tot de meest optimale oplossing voor toekomstig gebruik.