Ferm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken op het gebied van participatie, werk & inkomen. Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Ferm Werk richt zich op mensen die onder de Participatiewet vallen en helpt hen ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk. Zij brengen de mogelijkheden en competenties van de werkzoekenden in kaart en bemiddelen hen naar werk wat bij hun vaardigheden past. Ferm Werk heeft Flex Facility gevraagd hen in de periode augustus tot en met december 2018 te ondersteunen bij het nieuw op te zetten cateringconcept voor de Gemeente Woerden. Ferm Werk zal een innovatief leer-werkbedrijf opzetten om door middel van instroom, werkervaring, uitstroom mensen te ondersteunen bij het vinden van toekomstige arbeidsplaatsen. Flex Facility en Ferm Werk teamen om aan dit concept concreet vorm te geven. Een prachtige samenwerking !