Al vele jaren besteed ICT bedrijf TriOpSys in Utrecht haar facilitaire ondersteuning, daar waar het op specialisme aankomt, uit aan Flex Facility. Op verzoek van TriOpSys heeft Flex Facility medio 2014 de aanbesteding van het mobiele telefonie pakket voor de circa 80 medewerkers begeleid.

De toen aangegane overeenkomsten met een aanbieder lopen momenteel af. TriOpSys heeft verzocht om de hernieuwde aanbesteding voor 2016 tot en met 2018 weer te laten begeleiden door Flex Facility.