De komende maanden ondersteunen we de Delta Scholengroep in Arnhem op het Bedrijfsbureau ten behoeve van de afdeling Huisvesting en Facilities. Tot de Delta Scholengroep horen 26 scholen in Arnhem en de regio. Een mooie opdracht !