Vanaf medio oktober 2015 tot en met de zomer 2016 zal Flex Facility ondersteuning gaan verlenen bij het facilitaire beheer ten behoeve van de Jenaplanschool de Zonnewereld die in Vleuten is gehuisvest in MFA De Weide Wereld. De komende maanden zal gewerkt worden aan optimalisatie en terugdringen van de facilitaire belasting voor het onderwijs (waardoor meer ruimte voor focus op het onderwijs zelf ontstaat)