In het voorjaar 2015 heeft Flex Facility de inhuizing van diverse opleidingen van MBO Amersfoort naar de Hoge School Utrecht in Amersfoort begeleid. Met succes is binnen de planning de inhuizing gerealiseerd zodat met ingang van het schooljaar 2015/2016 op de nieuwe locatie kon worden gestart.

MBO Amersfoort en de Hoge School Utrecht hebben de intentie uitgesproken om ten behoeve van het schooljaar 2016/2017 een verder samenwonen te realiseren. De haalbaarheid van de mogelijkheden en de daaruit volgende realisatie zal wederom worden begeleid vanuit Flex Facility. Tussen November 2015 en September 2016 zal ondersteuning worden verleend voor deze uitvraag.