Eind juli 2015 heeft de basisoplevering plaatsgevonden van de nieuwe locatie voor het Expertise en Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA) van JustID, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op een mooie bestaande locatie is nieuwe huisvesting gecreëerd. Het oude pand is volledig gestript en op basis van het opgezette Programma van Eisen compleet opnieuw ingericht en opgeleverd. Voor de begeleiding van dit bijzondere herhuisvestingstraject heeft Flex Facility namens het ministerie van Veiligheid en Justitie het totale project management verzorgd.