De toekomstige toplocatie Velper Campus van het Rijn IJssel op het voormalige Akzo-terrein in Arnhem is momenteel volop in ontwikkeling. Om de ondersteunende, faciliterende, afdelingen maximaal te positioneren binnen de toekomstige gebouwen heeft Rijn IJssel Flex Facility gevraagd te ondersteunen bij de ontwerpfase. Hoe kan Rijn IJssel haar facilitaire diensten en organisatie dusdanig inrichten dat er voordelen en efficiency behaald wordt uit het gezamenlijk gehuisvest zijn op één campus. Op dit moment zijn alle locaties van Rijn IJssel selfsupporting georganiseerd, veranderingen in de facilitaire dienstverlening zijn noodzakelijk om het samen functioneren van de gebouwen en clusters op de Campus goed te laten verlopen.