In Juli 2014 is Flex Facility gevraagd de uithuizing van het St. Gregorius College in Utrecht te verzorgen. In de zomermaanden heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden en om de voorbereidingen hiervoor in goede banen te leiden is ondersteuning van Flex Facility gevraagd.