De bestaande onderwijslocatie van de stichting Carmel Hengelo aan de Bataafse Kamp zal de komende maanden aangepast gaan worden in verband met de komst van de opleiding Zorg en Welzijn vanaf de locatie Oude Hengeloseweg. Naast het uithuizen van de Centrale Directie naar een nieuwe locatie, bouwkundige en technische aanpassingen staat ook interne herhuisvesting in de planning. Oplevering einde zomer 2015.