In verband met de vele (her-)huisvestingsprojecten in de regio Hengelo heeft Flex Facility in samenwerking met SBM Bouw- en Vastgoed Management een locatie gezocht en gevonden voor op- en overslag van materialen, goederen en meubilair in relatie tot de herhuisvestingstrajecten die de komende jaren op stapel staan. In Hengelo is hiervoor, na selectie samen met SBM, door de Scholengroep Carmel Hengelo een locatie voor langdurig gebruik aangehuurd.