In het kader van de aanstaande Brexit is besloten dat het fel begeerde Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) zal gaan verhuizen van Londen (Canary Wharf) naar Amsterdam. Het Agentschap zal tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019  in een tijdelijk onderkomen worden gehuisvest. De definitieve huisvesting van het EMA zal aan de Amsterdamse Zuid-As worden gerealiseerd. Deze huisvesting zal volgens de huidige planning per 15 november 2019 worden opgeleverd. In de tijdelijke huisvesting zal worden voorzien in 850 werkplekken, in de definitieve huisvesting zullen 1.350 werkplekken worden gerealiseerd. De Staat der Nederlanden heeft zich verplicht om per 1 januari 2019 een full service kantoor op te leveren waardoor de inhuizing van EMA niets in de weg kan staan. De verwachting is dat in januari en februari 2019 de eerste medewerkers over zullen komen met een accent op de maand maart.

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat een medewerker van Flex Facility de inhuizing naar de Nederlandse tijdelijke huisvesting begeleiden.

Na een recent succesvol gerealiseerd high impact project voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (EDDA) weer een prachtig nieuwe uitdaging !