Flex Facility, de Scholengroep Carmel Hengelo en Stichting Carmel College hebben besloten in gezamenlijkheid de Europese aanbesteding voor het nieuwe onderwijsmeubilair uit te gaan zetten voor een aantal locaties van de Scholengroep Carmel Hengelo. Daar waar vervanging van meubilair de komende jaren noodzakelijk is zal getracht worden dit onder te brengen bij 1 aanbieder. De aanbesteding is in voorbereiding en zal nog voor de zomer 2015 worden gepubliceerd.