De voor de regio Hengelo gebruikte tijdelijke op- en overslaglocatie aan de Hassinkweg is per 1 maart weer opgeleverd aan de eigenaar. Het pand is bijna anderhalf jaar in gebruik geweest.