Op het Avila College, waar Flex Facility voorjaar 2016 de projectcoördinatie heeft verzorgd, is de afgelopen jaren veel gebeurd en veranderd. Zowel de aula, de leslokalen en als de kantoren hebben een vernieuwing ondergaan. In de school is tevens veel nieuw meubilair toegepast naar ontwerp van Ruud Jan Kokke. Dit meubilair, wat ook op andere locaties van de Scholengroep Carmel Hengelo is toegepast, kenmerkt de scholen binnen deze scholengroep. Het restyle project is inmiddels afgerond.