Al sinds vele jaren ondersteunt Flex Facility MBO Utrecht bij het realiseren van huisvestingsprojecten in de zomerperiode. Ook deze zomer zijn weer succesvol projecten afgerond op de locaties Columbuslaan, Australielaan 23, Australielaan 25, Bontekoelaan en Grebbenberglaan.

Met veel verhuisbewegingen mooi binnen planning en tijd opgeleverd !