Top

icon175x175

Plan van Aanpak tbv MBO Amersfoort pas

Na een eerste verkenning ten behoeve van de MBO Amersfoort leerling en docenten pas heeft Flex Facility een Plan van Aanpak geschreven om in 2016 te streven naar een zoveel mogelijke cash-less omgeving. MBO Amersfoort heeft ons vervolgens verzocht dit Plan van Aanpak nu uit te gaan voeren. De komende maanden zal worden geïnventariseerd en gerapporteerd zodat op korte termijn keuzes kunnen worden gemaakt en kan worden gestart met implementatie.

Comments are closed.